پیش بینی قرآن از حوادث 11 سپتامبر!


حادثه فرو ریختن دو ساختمان مرکز اقتصادی آمریکا که بزرگترین ساختمانهای جهان بودند قبلا در قرآن گفته شده بود. آیه 109 سوره توبه که نام این دو ساختمان " جورف هار " در این آیه ذکر شده و تعداد طبقات این ساختمان 109 بوده که شماره آیه آنرا نشان میدهد.
تاریخ حادثه روز 11 سپتامبر که نهمین ماه میلادی است و در سال 2001 بود که به ترتیب عدد 11 جزء و عدد 9 شماره سوره است که این سوره دارای 2001 حرف است.
اعداد و ارقام فوق و نسبت آنها را یک جوان ایرانی در آمریکا کشف کرده است. در ذیل ترجمه آیه و تفسیر آن وجود دارد.

... عَلَٰی شَفَا جُرُوفٍ هــَـارٍ فَاَنهارَ بِهِء فی نارِ جَهَّنَمَ وَ اللهُ لا یَهدی القَـومَ الظَّلمین(109) لا یزالُ بُنیَنُهُمُ الذی بَنَواریة فی قُلُوبِهِم الا اَن قُلُبِهِم الا اَن تَقَطع قُلُبُهِم و اللهُ علیم حکیم(110)

ترجمه آیه: آیا آنکه ینای خویش بر پرهیزگاری خدا و رضای او پایه نهاده بهتر است یا کسی که بنای خویش بر لب پرتگاهی نهاده که فرو ریختنی است. که ناگهان در آتش درزخ فرو میریزد و خداوند ستمکاران را هدایت نمیکند(109)
و ساختمانی را که بنا کرده اند همواره مایه اضطراب دلهای ایشان است تا وقتی که دلهایشان پاره پاره شود و خداوند دانا و حکیم است(110)

قسمتهایی از تفسیر المیزان جلد نهم صفحه 532 در رابطه با این آیه:

" شَفَا جُرُفٍ هــَـارٍ " کلمه شفا به معنی لبه هر چیز است. مثلا شفا البنر به معنای لب چاه است و کلمه جرف, آب روفته و آن محلی است که سیل زیر آنرا شسته باشد. بطوریکه بالای آن هر لحظه در شُرُف ریختن باشد و کلمه " هار " بوده که با اعلال قلب آمده و به معنی به آرامی افتاده است. و در ادامه می فرماید: همواره آن بنایی که نهاده اند مایه شک و تزلزل در دلهایشان است و هیچ مبدل به یقین و آرامش نمی شود. مگر آنکه دلهایشان متلاشی شود و به همین جهت که او علیم و حکیم است


منبع:patoghu.com